Công ty thành viên
Công ty thành viên

Công ty Cổ phần Hateco Long Biên

Ngày thành lập: 01/12/2017 - Số giấy phép kinh doanh: 0108080628
Trụ sở: Khu Công nghiệp Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Văn phòng: Khu Công nghiệp Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02432595272 - Email: kinhdoanh@hateco.com.vn
Ngành nghề kinh doanh: Theo Giấy phép kinh doanh số 0108080628

Xem thêm