Công ty thành viên
Công ty thành viên

Công ty Cổ phần Hateco Logistics

Ngày thành lập: 08/11/2017 - Số giấy phép kinh doanh: 0108053430
Trụ sở: Số 1 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Văn phòng: Số 1 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02432595972 - Email: kinhdoanh@hateco.com.vn
Website: Hatecologistics.vn - Ngành nghề kinh doanh: Theo Giấy phép kinh doanh số 0108053430

Xem thêm