Công ty thành viên
Công ty thành viên

Công ty Cổ phần TMDV Đông Anh

Ngày thành lập: 02/03/2004 - Số giấy phép kinh doanh: 0107534815
Trụ sở: Số 1 Huỳnh Tấn Phát, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Văn phòng: Số 1 Huỳnh Tấn Phát, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02432595272 - Email: kinhdoanh@hateco.com.vn
Ngành nghề kinh doanh: Theo Giấy phép kinh doanh số 0107534815


Xem thêm