Công ty thành viên
Công ty thành viên

Công ty Cổ phần Hateco Hà Nội

Ngày thành lập: 14/02/2011 - Số giấy phép kinh doanh: 0101127958
Trụ sở: Thôn Sở Thượng, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Văn phòng: Thôn Sở Thượng, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02432595272 - Email: kinhdoanh@hateco.com.vn
Ngành nghề kinh doanh: Theo Giấy phép kinh doanh số 0101127958

Xem thêm