Công ty thành viên
Công ty thành viên

Công ty CP ĐTHT & XD Thái Bình

Ngày thành lập: 21/5/2010 - Số giấy phép kinh doanh: 1000741722
Trụ sở: Lô nhà 20.28 khu đô thị mới Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Văn phòng: Lô nhà 20.28 khu đô thị mới Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 02773742880 - Email: kinhdoanh@hateco.com.vn
Ngành nghề kinh doanh: Theo Giấy phép kinh doanh số 1000741722

Xem thêm