Tin dự án
Tin dự án

4 bến cảng nước sâu nghìn tỷ tại Hải Phòng sẽ được khởi công trong năm 2022

Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện các nhà đầu tư đang triển khai thủ tục theo quy định các bến cảng số 3, số 4 và số 5, số 6 tại khu bến cảng Lạch Huyện, Hải Phòng. Dự kiến sẽ khởi công các bến cảng này trong năm nay - Đây là nội dung mới đây được Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng liên quan đến cảng nước sâu Lạch Huyện.

Dự án bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện của Hateco Group là dự án cảng biển container lớn nhất miền Bắc

Cụ thể, cử tri thành phố Hải Phòng đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục cho bến cảng số 1, số 2 hiện có. Đồng thời sớm triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động các bến cảng số 3, số 4 và số 5, số 6.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết hai bến khởi động số 1, số 2 thuộc khu bến Lạch Huyện đã được Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đầu tư đã đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 5/2018 với công suất thiết kế khoảng 1,1 triệu TEU/năm. Để tận dụng kết cấu hạ tầng cảng biển hiện hữu, phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư, hiện nay hai bến khởi động đã đón tàu container trọng tải đến 132.900DWT giảm tải. Đối với các bến cảng số 3, số 4 và số 5, số 6 được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện các nhà đầu tư đang triển khai thủ tục theo quy định; dự kiến khởi công các bến cảng trong năm 2022 và lần lượt đưa 4 bến (từ bến số 3 - 6) vào khai thác trong giai đoạn 2023-2025.

Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng có ý kiến với UBND thành phố Hải Phòng đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các bến cảng.
Ngoài ra, để phục vụ hoạt động của các bến cảng từ số 3-6 thuộc khu bến Lạch Huyện, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án đầu tư xây dựng công trình "Tuyến đường giao thông sau bến số 3 đến bến số 6 thuộc khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải Phòng" với quy mô đầu tư tiếp nối tuyến đường hiện hữu từ cuối bến số 2 đến bến số 6. Đồng thời Bộ Giao thông Vận tải đã bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để thực hiện đầu tư đồng bộ với tiến độ thực hiện các bến cảng từ số 3-6.

Được biết, cảng số 3, số 4 thuộc khu bến cảng Lạch Huyện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 9/10/2019 và giao Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng là nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư 6.946 tỷ đồng. Dự án sẽ xây dựng 2 bến container cho tàu tải trọng tới 100.000DWT (tương đương sức chở 8.000TEUs), chiều dài 750m, rộng 50m; bến sà lan, dịch vụ cho tàu có sức chở đến 160TEUs (3.000DWT), dài 250m, rộng 15m; kè bảo vệ bờ; hệ thống bãi chứa hàng, đường giao thông, các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên diện tích 47ha.

Đối với dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 4/3/2021 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định 186/QĐ-TTg ngày 11/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, 2 bến cảng này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco làm nhà đầu tư. Vốn đầu tư thực hiện dự án gần 9.000 tỷ đồng. Về quy mô, 02 bến có chiều dài 900m (mỗi bến dài 450m), tiếp nhận cỡ tàu container lên đến 18.000 Teus; 1 bến sà lan tiếp nhận tàu sức chở 160 Teus; công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, với số vốn đăng ký đầu tư gần 9 nghìn tỷ đồng. Như vậy, dự án đầu tư xây dựng Bến số 5, số 6 Khu bến cảng Lạch Huyện của Chủ Đầu tư Hateco khi đi vào hoạt động sẽ được coi là dự án cảng biển container lớn nhất miền Bắc./.

Xem thêm