Tin nội bộ
Tin nội bộ

Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Hateco tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 16/08, Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Hateco tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa quan trọng đối với công tác của chi bộ, trong đó tập trung lãnh đạo Đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.  

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, mặc dù chịu nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid -19, song dưới sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng ủy khối DN quận Long Biên, chi bộ Hateco đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, linh hoạt trong vận hành hoạt động SXKD, nhờ đó các lĩnh vực mũi nhọn của Công ty được đảm bảo ổn định, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, chi bộ Công ty luôn tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên người lao động trong Công ty. Xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng phù hợp với đặc thù doanh nghiệp nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, chi bộ luôn chú trọng triển khai lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, chỉ đạo việc thực hiện các quy định, quy chế, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế đối thoại, việc công khai, dân chủ, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí. Phát huy được trí tuệ tập thể và mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ, xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện. Thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, không để xảy ra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Qua đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt, đảng viên nắm được nội dung sinh hoạt, phê bình và tự phê bình, thẳng thắn, đúng sự thật, chân thành góp ý để cùng nhau tiến bộ. Nhiệm kỳ 2020 - 2022, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, chi bộ luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đóng góp cho NSNN liên tục tăng qua các năm.  

Đồng chí Ngô Minh Sơn – UV BCH Chi bộ (Nhiệm kỳ 2020 – 2022) trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. 

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Hateco tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, phối hợp ban lãnh đạo công ty trong chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD, ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như: Cảng biển, BĐS công nghiệp, dân sinh và Logistics. Phấn đấu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, giá trị sản lượng, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động. Tiếp tục xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc. Phấn đấu kết nạp từ 3 - 5 đảng viên mới.
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ; bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

Ban chấp hành Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Hateco (Nhiệm kỳ 2022 – 2025) ra mắt Đại hội.

 Nhân dịp này, Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Hateco tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 03 đồng chí thuộc các đơn vị công tác của Tập đoàn.

 

Xem thêm