Công ty thành viên
Công ty thành viên

Công ty Cổ phần Hateco Kinh Bắc

Ngày thành lập: 07/5/2018 - Số giấy phép kinh doanh: 2301028267
Trụ sở: Số 112, đường Lý Anh Tông, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Văn phòng: Số 112, đường Lý Anh Tông, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02223908786 - Email: kinhdoanh@hateco.com.vn
Ngành nghề kinh doanh: Theo Giấy phép kinh doanh số 2301028267

Xem thêm