Tập đoàn Hateco triển khai khảo sát bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện, Hải Phòng

Sau khi được Phó Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 299/QĐ-TTg vào ngày 04/3/2021. Sáng 10/3, Tập đoàn Hateco đã có buổi thăm quan bến cảng số 1 số 2 bến cảng Lạch Huyện và  khảo sát thực tế tại Dự án bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng.

Dự án 2 bến container số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng có chiều dài 750 m (mỗi bến dài 375 m) tiếp nhận cỡ tàu container đến 100.000 DWT (tương đương sức chở 8.000 Teus); 1 bến sà lan tiếp nhận tàu, sà lan sức chở 48 Teus; công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện; quy mô sử dụng đất khoảng 47 ha.

Vốn đầu tư thực hiện Dự án (do nhà đầu tư đăng ký) là 6.425,2 tỷ đồng; giai đoạn 1 (từ năm 2020 – 2025) là 6.072,976 tỷ đồng; giai đoạn 2 (từ năm 2030 và sau 2030) là 352,236 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác chiếm 85% tổng vốn đầu tư.

Đại diện Tập đoàn Hateco cho biết, sau khi được Phó Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 04/3/2021, đến nay Hateco đang khẩn trương thực hiện thủ tục ưu đãi về thuế và các chính sách liên quan theo quy định của pháp luật; phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

Một số hình ảnh buổi khảo sát