HOÀN THÀNH ĐƠN HÀNG TMĐT

Sự bùng nổ của thương mại điện tử và người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng việc giao hàng sẽ nhanh hơn và rẻ hơn, do đó các trung tâm phân phối hàng thương mại điện tử lớn trước đây từng phụ thuộc phần lớn vào con người đang dần được thay thế bởi dây chuyền tự động hóa và máy móc.

Hateco Logistics cùng với các đối tác của mình có thể chia chọn và hoàn thành đơn hàng khoảng hơn 100.000 kiện mỗi ngày, bên cạnh đó việc giao phát hỏa tốc, giao tận nơi đến người nhận cuối cùng trong cả nước cũng được chúng tôi hoàn thiện một cách bài bản.