(Tiếng Việt) Trình Thủ tướng xem xét đầu tư bến số 5, số 6 cảng Lạch Huyện

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.