(Tiếng Việt) Tập đoàn Hateco triển khai khảo sát bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện, Hải Phòng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.