(Tiếng Việt) Liên danh Hateco – Bisix – Boskalis – Tpei muốn đề xuất làm trung tâm logistics Cái Mép Hạ

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.